Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

NHÓM LỢI ICHLỢI ÍCH NHÓM VÀ NHÓM LỢI ÍCH 
Lâu nay chúng ta thường nghe nói đến" Nhóm lợi ích và lợi ích nhóm ". Vậy nhóm lợi ích là gì ?
Theo tôi : Nhóm lợi ích là tập hợp những người có quyền chức trong bộ máy nhà nước có cùng mục đích và cùng chung lợi ích cá nhân, ngoài lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước của nhân dân
Nhóm lợi ích ở ta hiện nay là một số ít người có khả năng chi phối, thao túng, điều khiển cán bộ quản lý, từ đó có những quyết định, chủ trương..., tạo ra “siêu lợi nhuận”, trước tiên cho "người đứng đầu" và cho các thành viên trong nhóm, bất chấp thiệt hại của của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, của quốc gia dân tộc, cả trên lĩnh vực vật chất tiền của và lĩnh vực con người .
Những biểu hiện của lợi ích nhóm tiêu cực, đã được xã hội tổng kết thành các hành vi như “Chạy chức, Chạy quyền, Chạy chỗ, Chạy tội, Chạy tuổi, Chạy bằng cấp, Chạy huân chương ”. Và dư luận xã hội đã tổng kết: muốn có chức quyền, lợi ích phải có “Tiền tệ, Quan hệ, Hậu duệ, Đồ đệ và cuối cùng mới là Trí tuệ"
Ngày nay nhóm lợi ích còn cấu kết với nhau, ngoài con đường kết bè đảng còn có cả con đường liên kết kiểu như gia đình trị vì quyền lợi lâu dài.
 Bản chất của mối quan hệ “bao che, tiếp tay, bảo kê” đó là gì?
Chính là sự câu kết và phân chia chức quyền, lợi ích giữa những người có nhiều tiền và những người có quyền lực về chính trị. Sự câu kết nhóm thường là những người quan hệ anh em, dòng họ, hay cùng địa phương. Đặc biệt họ liên kết các Đại gia, tạo bè để thâu tóm quyền lực lâu dài
Họ làm quan liêu bộ máy, để bảo kê, tạo điều kiện cho nhau tham nhũng. Dùng ngân sách nhà nước thanh toán cho tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân, ăn chơi, chữa bệnh, biếu xén nhau, khoe khoang hoành tráng, để lại nợ xấu cho nhà nước.
Nguồn kinh phí tất cả đều từ ngân sách, từ tiền thuế của nhân dân và đóng góp của doanh nghiệp, thế nhưng đã lấy tiền từ ngân sách núp dưới hình thức "cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan lãnh đạo" thì ai kiểm tra, lại càng không có ai giám sát nữa. Họ còn bảo kê cho doanh nghiệp ruột buôn lậu, chỉ định thầu, trúng thầu...  Thao túng cho người thân, phe cánh làm sai. Quan hệ của họ, chủ yếu là móc nối với các Đại gia, liên minh kinh tế qua các dự án. Họ còn mời đón cấp trên, chụp hình, đưa tin ầm ĩ, "mượn danh các thủ lĩnh Chính trị" làm bình phong, loè người để tiến thân và dễ bề tham nhũng.
Đáng sợ nhất là khi “nhóm lợi ích” len lỏi vào đời sống chính trị. Ví như chuyện bỏ phiếu bầu bán trong ĐH, kéo bè kéo cánh trong sắp đặt bố trí ghế cán bộ, được núp dưới dạng"Tập trung dân chủ", mà thực tế con cháu, phe cánh bầu cho nhau, mà kết quả là phe đông cháu con sẽ thắng. Nếu để “lợi ích nhóm” chi phối, thì người tốt, có năng lực, đủ tiêu chuẩn... chưa chắc phiếu đã cao, thậm chí ngược lại và không được bố trí đúng năng lực sở trường. Việc bố trí cán bộ tùy tiện, không theo đào tạo, năng lực sở trường" dụng người như dụng mộc" như lời Bác Hồ dạy
Khi nhóm lợi ích lại do kẻ đang nắm giữ quyền lực chính trị cầm đầu thì càng nguy hiểm. Chúng lái cả tập thể đi chệch hướng, hiểu sai làm sai Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, lách luật để làm sai. Đối với công tác Tổ chức cán bộ, họ làm sai các hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên, nhằm đưa người thân vào ghế lãnh đạo, câu kết với nhau, điều chuyển người trung thực, có năng lực đi nơi khác. Đồng thời tìm mọi cách để bổ nhiệm con, em của kẻ cùng phe nhóm, dựng lên một ê kíp lãnh đạo kiểu tầm gửi, không cần quy hoạch, loại cán bộ" Một đêm thành lãnh đạo" !
Có trường hợp để đạt ý đồ họ phải chuyển dịch từng vị trí, chuyển cán bộ đang ở các nơi có quyền lực kinh tế, bổ nhiệm họ lên vị trí có chức danh oách hơn, cao hơn nhưng ít thực quyền, thực chất ngồi chơi xơi nước và họ tìm cách bố trí cháu con thay thế, tính kế cài cắm lâu dài.
Để đảm bảo an toàn cho cả nhóm, chủ trương của họ là thao túng, chi phối quyền lực của Đảng và nhà nước. Muốn vậy họ phải lợi dụng sự hám lợi của một số cán bộ cấp trên, tiếp nhận con cháu, người thân của họ vào làm việc hoạc bổ nhiệm làm lãnh đạo, để họ "Há miệng mắc quai", lơ đi cho chúng làm sai.Tất cả những vấn đề đó đều bắt nguồn từ mục đích kinh tế cho nhóm lợi ích cả trước mắt và lâu dài
Ngăn chặn và loại bỏ nhóm lợi ích, chúng ta phải nắm vững đường lối chủ trương NQ của Đảng, Chính sách, Pháp luật nhà nước, để hiểu đúng làm đúng. Thực hiện đúng phương châm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt". Trong đó công tác Tổ chức cán bộ, công tác Quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp giữ vị trí then chốt của then chốt
Hiểu về nhóm lợi ích và lợi ích nhóm để chúng ta thấu hiểu bản chất của chúng. Vạch mặt, chỉ tên, loại kẻ tham nhũng đang núp danh trong hệ thống chính trị, góp phần làm lành mạnh, trong sạch bộ máy công quyền .

  Ngày 24/8/2015
  "Về nhóm lợi ích"