Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

MÙA THÁNG BATrắng ngần rễ những cành đa
Cây đậu đã lá, cây cà đã xanh *
Sân trường, phượng đã kín cành
Cây bàng trơ trụi nay thành xum xuê
Đầu làng lửa gạo lập loè
Núp trong cổ thụ thân ve trắng mềm
Lúa chiêm đợi tiếng sấm rền
Đòng đòng thai nghén đêm đêm cựa mình...

Tháng Ba trong tiết Thanh minh
Tâm nhang tảo mộ nặng tình mẹ cha ...
    V V L