Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

PHỐ TÔI


Phố tôi người góp các nơi
Láng giềng tắt điện tối trời có nhau
Phố nghèo chẳng hoành tráng đâu
Chợ chiều rẻ được bó rau khoe rồi
Ổi xanh hay ngọt mía lùi
Cùng nhau nhí nhẩm, mà vui cả ngày
Lo chung công việc đó đây
Chuyện nhà chia sớt, đắng cay, vơi đầy
Bán mua căn bệnh hay lây
Nhà kia đã thích nhà này đua theo...
Xóm tôi kinh tế tuy nghèo
Mà đoàn kết, mà thương yêu quây quần
Mời ai hãy đến một lần
Để xa bổng hoá nên gần phố tôi !
V V L