Năm tháng
và thời gian sẽ qua
Cùng tuế nguyệt trơ mòn núi đá
Cổng nặng nề
Khắc danh rồi xóa
Úm ba la !
Đá hoá những ngôi nhà
***
"Vừng ơi vừng 
Hãy mở cổng ra.." 
A li Ba ba (1)
Giữa ban ngày
40 tên cướp 
Vẫn chỉ là cổ tích
****
Ali ba ba
Cuộc sống đế vương
Những biệt thự nguy nga
Những chuyến đi du hí gần xa
Nhóm lợi ích mà
Ai cũng thấy
Tìm không ra..
***
Úm ba la 
Úm bala 
Mong năm tháng qua
Hết cảnh nhà hoang
Không còn kinh hoàng món nợ
Dọn dẹp hết những di dời dang dở...
Yên lòng người
khi đuổi được Chổm đi xa (2)
Còn bia miệng đời
Mòn đá vẫn trơ ra (3)
Thì ta lại dùng tới Úmbala
Úm ba la ! Úm ba la ...!

  Ngày 10/9/2015
(1) Chuyện Cổ Andecxen AliBa ba và 40 tên cướp
(2) Nợ như Chúa Chổm
(3) Trăm năm bia đá cũng mònNgàn năm bia miêng vẫn còn trơ tr
ơ