Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

NHÀ NHIỀU CỬA SỔ

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ
To đùng chiếm hai mặt lộ
Đèn mờ cho người thích phở
Đêm thanh tấp nập ra, vô

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ
Vòi con bạch tuộc khổng lồ
Với những mắt xanh, mỏ đỏ
Dạng háng cười đếm tiền đô

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ
Cùng hai biệt thự Thành phố
Dư luận đâu đâu cũng dộ
Tai tiếng đem theo xuống mồ ...!
  21/6/2015