Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

THÊM NHỮNG NẾP NHĂN


Ngày 27 tháng 7 hàng năm
Làng không đi làm
Bàn thờ toả ngát khói nhang
Xóm thôn quây quần
Thành tâm tri ân người đã khuất.
Chung một Thần Hoàng

Làng hơn nửa gia đình
Là thân nhân liệt sĩ, thương binh
Qua ba cuộc chiến tranh
Mất mát hy sinh đủ cả
27/7 thành giỗ chung làng xã

***
Năm nay
Trên bàn thờ, nhà nhà
Vẫn khói nhang lan toả.
Chợt thấy cả làng im lìm quá
Lặng lẽ quạnh hiu
Trong thôn toàn người già...
Trẻ đi kiếm việc nơi xa
Lũ nít, gủi ông bà nội ngoại
Đất ruộng thành dự án nước ngoài
Nửa đời vui thú ruộng đồng
Lạ lẫm dòm vào nhà máy
Già chưa già
Bỗng trở thành Ô sin đủ loại
Ốm đau, nằm xuống
Hậu sự biết cậy nhờ ai
Gió thoảng như tiếng thở dài
Trán những người già
Hằn sâu thêm những nếp nhăn
Đứng lâu hơn trước bàn thờ
Trước di hình Liệt sĩ
Khấn thầm....

25/7/2014