Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

VỖ CÁI HOAN HÔ


"Xong cả mà, nỏ có chi mô"
Tổng kết rồi, rõ lắm ô tô
Bếp thơm khói, nhà hàng đang đợi
Báo cáo dài, vang tiếng hoan hô

Xong cả mà, "nỏ có chi mô"
Rượu say mèm, lại lên ô tô
Không phải nhỏ, mà "tìm nỏ thấy"..
Chắc chắn rằng chúng nó có ô ! 

Một cuộc chiến nghe ra rầm rộ
Cái cối xay với lại"Đônki Hô"  (1)
Kết thúc rồi, ngớ người tính lại
Bộ phận này nó lớn cỡ mô ?

"Răng rứa hề ? Nỏ phải rứa mô"  
Nhưng xong rồi! Rõ lắm ô tô 
Chẳng ai lo mất, còn chế độ ?
Vô tư cười! Vỗ cái: Hoan Hô ! 

          Xong rồi 
      28/11/2012
(1) Truyện Đôn ki hôte xứ Mantra