Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

TRẮNG TRỜI MƯA RƠI

Rét về
Gió giật từng cơn
Tái tê cái giận, cái hờn mùa đông
Còng lưng
Tay để trong lòng
Một mình
Một bóng
Một phòng
Đơn côi .
Ngoài hiên
gió rít từng hồi
Mưa rơi
vẫn cứ trắng trời
mưa rơi
Tương tư
đeo bám chẳng rời.
Phải chăng bởi rét
bởi trời gió, mưa

    30/12/2015
  ngày mưa rét