Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

NHẮC NHAU

Chỉ là nhắc nhau một tí thôi
Nợ vay đến nay hàng tỉ rồi
Nào quán đến tìm, xăng điện gọi
Lại thêm chủ quán nhắn tin đòi

Nợ đã chất chồng vẫn ăn chơi
"Hoành tráng" xưa nay quen thói rồi
Kinh phí bàn giao nhiệm kì mới
Khoá sau è cổ trả nợ đời

"...Đua nhau đánh chén", đã bén mùi
"Xung kích đi đầu", rượu mềm môi .
 "Thượng bất chính rồi, hạ tắc loạn"
Đua nhau tìm cớ để ăn chơi

Tham nhũng là tội lớn trên đời .
Lãng phí, chỉ là"khuyết điểm" thôi
Các nơi đây đó đều tiết kiệm
"Vung tay quá trán "...Mỗi Huyện tôi !
     6/8/215