Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

NÓI KHOÁC VỚI CON


alt
 Mình không có tiền mua gỗ quí, sắt thép xây nhà thờ, mua nhà trao đổi quyền chức cho con, lương hưu chẳng đủ sinh hoạt, nhưng cứ liều nói khoác với con "để bố dành tiền hưu mua chức cho con nhé ..."
NÓI KHOÁC VỚI CON
Con ơi !
Này bố bảo
"Một đêm thành lãnh đạo"
Con có muốn không nào
Mình năng lực không có
Dùng tiền mua đã sao ?
Một đêm thành lãnh đạo
Tiền tỉ cũng mua vào
Chuyện đời là thế đấy
Bố thích mày leo cao
***
Qua đêm 
Thành lãnh đạo
Thức cứ ngỡ chiêm bao
Con lại đây bố bảo :
"Cần gì quy hoạch nào
Tiền trao thì cháo múc 
Muốn oách, đầu tư vào
Cái nhà họ đang Cúng
Ấy là tiền của tao...
Các vị La Hán khác
Nể và sợ chứ sao
Có thế này mới biết
Tập thể là ai nào .."
***
Nay đã là lãnh đạo
Quan hệ đứng đắn vào
Rượu say đừng tốc áo
Trông chẳng ra làm sao !
 Đi học thì lếu láo
Dốt- Thì chi tiền vào
Là chủ nhiệm cơm áo
Cần mỏ,  tao lại đào..."
***
Mua con ghế lãnh đạo
Ba vạn bán ba hào(1)
Bầu bán tới mà trượt
Mất tiền, toi công tao "
***
Mà tao nói khoác đấy
Tiền tao có đâu nào ?
Thiên hạ ai như vậy
Hỏi quốc dân, đồng bào !
   Tháng 8/2015
(1) Mua quan 3 vạn, bán danh ba hào