Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

CHIỀU NGÃ BA BÔNG


        

Chiều về trên ngã Ba  Bông
Hoàng  hôn  nhuộm đỏ bến sông  quê nhà

        Nghe đâu đây vẳng tiếng gà
Ngân dài  về tới mọi nhà ven sông
        Một vùng trời nước Ba Bông
Buồm khoe đủ sắc cánh hồng cánh nâu
        Hội lưu  sông Mã sông Cầu
Xuôi Đò Lèn đổ biển  sâu sớm chiều
        Đôi bờ lắng đọng  tiếng tiêu
Chuông  nhà thờ đổ, sáo diều  dắt reo
        Cay nồng  khói mái tranh nghèo
Nôn nao lòng nhớ  buổi chiều Ba Bông

         Đã qua nhiều những bến sông
Ba Bông vẫn nhớ , trong lòng vẫn mong
       Mát chèo  thuyền  nhẹ xuôi dòng
Tơ vò trong dạ nên lòng chẵng an
        Thiếu bãi ngô , vắng gió ngàn
Quê người gà  gáy tiếng vang  sông dài
        Binh minh lên môt ngay mai
Phù sa ai để ngấn dài bên sông

         Xa nhà  đêm nhớ Ba Bông
Phương đông trời đã rạng hồng bình minh!
10/2011
Chiều sông Hậu. nhớ Ba Bông
V.V.L
------------