Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

NẮNG HỬNG

Những ngày gió, mưa tầm tả
Rét về như cắt thịt da
Sáng nay vỡ oà nắng ấm
Hân hoan vui đến mọi nhà
***
Mặt trời ngập ngừng như lạ
Khẽ khàng len lỏi xa gần
Người già dẹp chăn bỏ tất
Mắt nheo, tay gậy ra sân
***
Lũ trẻ đùa vui đón nắng
Nắm tay dung dẻ dung dăng
Bên thềm cụ bà móm mém
Còn run hàm lợi không răng
***
Cún vàng chạy quanh bắng nhắng
Gà con bên mẹ quây quần
Nông dân dậy từ rất sớm
Ra đồng chuẩn bị chiêm xuân
    6/12/213
Ngày nắng hửng